Formulari d’alta de soci/sòcia SENSE quota

 

Una de les opcions que tens de col·laborar amb Caldes Solidària i empènyer per assolir els nostres objectius és associar-te a nosaltres.

No tenim una quota mínima obligatòria establerta, no sempre pot anar bé satisfer una quota però no per això, no has de poder ser de Caldes Solidària.

Pensa que també pots col·laborar com a voluntari en activitats concretes i/o ajudant a tirar endavant els temes del dia a dia de l’entitat des de diferents àmbits. Actualment les entitats sense ànim de lucre també hem de gestionar molts aspectes (fiscalitat, administració, voluntariat, protecció de dades, comunicació i divulgació, etc.) que poden ser complexos al no ser professionals i no sempre disposar del temps necessari. Però entre totes i quants més siguem més fàcil pot ser.

Abans de continuar has de saber que ens regim per uns estatuts i que tens drets i deures com a soci/a. Pots llegir els estatuts vigents aquí:

 


Sol·licitud d’alta de soci/sòcia. IMPORTANT:

Caldes Solidària incorporarà les teves dades en un fitxer de socis i les utilitzarà únicament per comunicar-se amb tu per
mitjans escrits, telefònics o electrònics, per informar-te de les activitats i informacions relacionades amb l’associació i els
seus objectius. Caldes Solidària no cedirà les teves dades a tercers ni realitzarem transferències internacionals de les teves
dades. Únicament el teu nom, cognom i adreça electrònica poden ser utilitzats en plataformes de tercers que gestiona
Caldes Solidària per comunicar-se amb tu per als fins abans esmentats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació,
supressió i portabilitat, a l’oblit, limitació i/o oposició del tractament, dirigint-te a la nostra associació a l’adreça postal c/
de Buenos Aires 16-18, 08140 de Caldes de Montbui o per correu electrònic a info@caldessolidaria.org.

La condició d’associat s’adquirirà de forma provisional per la present sol·licitud dirigida a la Junta Directiva, manifestant la seva voluntat de contribuir a l’assoliment dels fins associatius.
El/la president/a o el secretari/a haurà de respondre la seva sol·licitud i inclourà en l’ordre del dia de la propera reunió de l’Assemblea General la relació de totes les sol·licituds presentades.