Formulari d’alta de soci/sòcia AMB quota

 

Una de les opcions que tens de col·laborar amb Caldes Solidària i empènyer per assolir els nostres objectius és associar-te a nosaltres i contribuir-hi econòmicament.  Ajudaràs al nostre manteniment i alhora ens donaràs autonomia per a realitzar activitats i podrem aportar fons propis als projectes que impulsem.

No tenim una quota mínima obligatòria establerta, però per poder fer un ús més eficient dels teus diners demanem el mínim de quotes possibles (semestral o anual) i evitar despeses bancàries innecessàries.

Abans de continuar has de saber que ens regim per uns estatuts i que tens drets i deures com a soci/a. Pots llegir els estatuts vigents aquí:

 


Sol·licitud d’alta de soci/sòcia. IMPORTANT:

Caldes Solidària incorporarà les teves dades en un fitxer de socis i les utilitzarà únicament per comunicar-se amb tu per
mitjans escrits, telefònics o electrònics, per informar-te de les activitats i informacions relacionades amb l’associació i els
seus objectius. Caldes Solidària no cedirà les teves dades a tercers ni realitzarem transferències internacionals de les teves
dades. Únicament el teu nom, cognom i adreça electrònica poden ser utilitzats en plataformes de tercers que gestiona
Caldes Solidària per comunicar-se amb tu per als fins abans esmentats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació,
supressió i portabilitat, a l’oblit, limitació i/o oposició del tractament, dirigint-te a la nostra associació a l’adreça postal c/
de Buenos Aires 16-18, 08140 de Caldes de Montbui o per correu electrònic a info@caldessolidaria.org.

 

La condició d’associat s’adquirirà de forma provisional per la present sol·licitud dirigida a la Junta Directiva, manifestant la seva voluntat de contribuir a l’assoliment dels fins associatius.
El/la president/a o el secretari/a haurà de respondre la seva sol·licitud i inclourà en l’ordre del dia de la propera reunió de l’Assemblea General la relació de totes les sol·licituds presentades.