Senegal-Formació MLomp

Període 2008-2012

En aquest període el projecte s’ha centrat en la rehabilitació de les estructures productives i docents de la granja escola de M’lomp.

Nou període 2013-2015

S’obre un període pel Centre de Promoció Agrícola de M’lomp amb la voluntat de transformar-lo en una escola de formació reglada. Alhora es seguirà amb la formació no reglada per aquells joves que han fracassat en la formació formal i també amb l’assessorament al sector productiu.

Centre de Promoció Agrícola de M’Lomp

Aquest projecte incideix en l’àmbit de la formació professional agroramadera i la inserció laboral dels joves de la regió de la Casamance al Departament d’Oussouye.

Té especial incidència en aquells que tenen menys possibilitats d’accedir a la formació, així com en aquells que viuen en poblacions allunyades dels centres de formació.