Organigrama

La Junta Directiva de l’entitat vigent aprovada en assemblea el dia 21 de març de 2015 és la següent:

L’entitat

La nostra entitat s’estructura d’acord al Estatuts establerts i aprovats en assemblea general de l’associació.

La Junta Directiva de l’entitat es renova cada 2 anys en assemblea formant part d’aquesta el/la president/a, secretari/ària, tresorer/a i quatre o cinc vocals.

Anualment celebrem una assemblea general ordinària on, entre d’altres, es realitza el balanç econòmic de l’any anterior i s’aprova el pressupost de l’any en curs.

Mensualment, el 3r dimarts de mes a les 21 h a la Sala 2 del Centre Cívic de Caldes es reuneix la Junta i col·laboradors, etc. per tractar els temes del dia a dia de l’associació.

Per contactar amb nosaltres podeu assistir a aquestes reunions i/o utilitzar l’adreça electrònica i telèfons de l’associació. A més a més, en l’organigrama adjunt podeu observar les diferents persones a qui us podeu dirigir per cada apartat o secció de l’associació.

Daniel López Codina
President
Albert Sanz Artigas
Secretari
Gabriel Ferrer Montllor
Tresorer
Montse Massana del Castillo
Vocal (alfabetització)
Ignasi Altimir Losada
Vocal (secció Sahara i Alfabetització)
Daniel Sagués Esteban
Vocal (Cooperació)
Dolors Margalef Baulenas
Vocal (secció Top Manta)
Francina Roura Javierre
Vocal (Alfabetització i reforç)