Drets humans a El Salvador

Context i problemàtica. El Salvador

El Salvador té la taxa d’homicidis més elevada del món, tal com mostra l’informe sobre violència a la infància i adolescència d’Unicef de 2012, que el situava al capdavant d’aquest macabre rànquing, amb 27 assassinats cap a aquest col·lectiu per cada 100.000 habitants, esdevenint la principal causa de mort entre els nens i els adolescents […]

Díptic i exposició del projecte (video)

Hem editat el següent díptic de presentació del projecte i suport de la defensa de les llibertats i dels Drets Humans a El Salvador i al juliol del 2019 vam fer una exposició oral del projecte.   A la sessió del 22 de juliol de 2019 de la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets […]

Idhuca, la contrapart, i el treball del calderí Arnau Baulenas

El IDHUCA (sigles de Instituto de derechos humanos de la UCA) és la contrapart del projecte, un institut universitari congruent amb el compromís de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA): d’interpretar la realitat salvadorenca i influir en ella per construir d’una societat basada en el respecte ple de la dignitat humana. Des de la […]

Caldes Solidària acompanyant calderins

Caldes Solidària va néixer el 1991 amb la voluntat de donar suport a calderins i calderines que treballen per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament humà. La estratègia de donar suport, d’empènyer, d’animar…. ha donat grans resultats. Vam començar recolzant en Josep Artigas que es trobava al Senegal sense pràcticament recursos, el suport […]