Aïn Sebaa

El projecte Aïn Sebaâ al Marroc

Caldes Solidària (CS) i Amics dels Infants del Marroc (IMA) han iniciat al 2017 un procés de col·laboració en el projecte Aïn Sebaâ. Acompanyament de mares solteres i llurs infants, i inserció sociolaboral que es desenvolupa a Casablanca, Grand Casablanca, Marroc.

En aquest país, els infants nascuts fora del matrimoni i les seves mares són la població vulnerable més exposada a la discriminació, l’exclusió, la violència i l’explotació. Hom calcula que l’any 2009 hi havia 153 naixements fora del matrimoni per dia, dels quals 24 infants eren abandonats.
Des de 1985, la contrapart del projecte, Association Solidarité Féminine (ASF) (Casablanca) promou els drets de les dones i els infants i prevé l’abandonament dels infants per la reinserció socioeconòmica de les mares solteres, a través dels programes que desenvolupa als seus tres centres, un dels quals, Aïn Sebaâ, és el focus d’aquest projecte.
El projecte pretén (1) garantir la inscripció de tots els infants de mares solteres desemparades al Registre Civil, tot reforçant el
treball de les assistents socials i escoltadores, (2) donar suport a la guarderia del centre d’Aïn Sebaâ per acollir i tenir cura dels infants, (3) organitzar cursos d’alfabetització funcional per a les seves mares, (4) acompanyar-les en la seva inserció professional a través de
formació professional en cuina i d’activitats generadores d’ingressos, i (5) organitzar tallers de sensibilització per a estudiants/es.

L’ajuntament de Caldes de Montbui ha contribuït al seu finançament atorgant 8.000 euros de la convocatòria de subvencions 2017 a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

Consulteu aquí la presentació del projecte que vam exposar davant de la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans el dia 12 de juny de 2017 o descarregeu-la a continuació.