DDHH - El Salvador

Idhuca, la contrapart, i el treball del calderí Arnau Baulenas

El IDHUCA (sigles de Instituto de derechos humanos de la UCA) és la contrapart del projecte, un institut universitari congruent amb el compromís de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA): d’interpretar la realitat salvadorenca i influir en ella per construir d’una societat basada en el respecte ple de la dignitat humana. Des de la seva fundació al 1984, el principal objectiu del IDHUCA ha estat contribuir a que es garanteixi el respecte als drets humans, a través de l’ús de les institucions estatals per part de les persones i els grups que busquen solucions justes als seus problemes.

En l’actualitat, l’IDHUCA ajuda a les famílies salvadorenyes des d’un punt de vista legal i psicosocial, generant esperança per a elles, permetent-los iniciar un nou projecte de vida amb més garanties.

Pàgina web: http://www.uca.edu.sv/idhuca/

 

L’Arnau Baulenas és un jove advocat calderí que des de fa alguns anys treballa a l’IDHUCA on actualment coordina l’equip de processos de justícia d’aquesta institució. Caldes Solidària el va conèixer en el marc dels ajuts a joves que participen en activitats de cooperació i en el marc de la Taula de Cooperació, la fantàstica tasca que duia a terme a El Salvador en la defensa i ajuda a persones que pateixen vulneració dels Drets humans dins l’ IDHUCA.

Això va despertar-nos un gran interès per conèixer l’Arnau i la seva tasca a l’IDHUCA de forma més propera. En ocasions anteriors Caldes Solidària ha acompanyat i impulsat el treball d’altres calderins com el Josep Artigas, en Pere Albajar o en Raúl Romeva que han resultat molt rellevants, i és així com ara també volem acompanyar l’Arnau i l’Idhuca en la transformació social i política a El Salvador, aprendre’n i acostar-ho als nostres conciutadans.

Coneixeu més a l’Arnau als següents continguts:

Coneguem l’Arnau en aquests vídeos: