DDHH - El Salvador

El projecte: Protegint a les víctimes de la violència afectades pel desplaçament forçat intern a El Salvador

A El Salvador, la violència generalitzada, les violacions de drets humans, les amenaces, extorsions i assassinats són a l’ordre del dia, i milers de famílies, en particular infants, i adolescents de totes les edats, viuen sota l’amenaça de les “colles”, més conegudes com les “mares”, però també sota la forta repressió de les forces de seguretat i l’exèrcit.
El projecte que exposem aquí pretén donar el suport necessari a aquests col·lectius per començar una nova vida en pau, lluny d’aquests cercles de violència. Mitjançant la provisió d’ajuda humanitària, el suport jurídic, psicològic i logístic podrem garantir una via de sortida segura de les persones que es veuen forçades a abandonar la seva llar. Tot des d’una perspectiva integral i estratègica de drets humans

Gràcies a la capitalització de les experiències, i les activitats de sensibilització i capacitació a nivell local i internacional, ajudarem a visibilitzar i denunciar la problemàtica d’El Salvador, i mobilitzar així d’altres entitats i organitzacions per emprendre accions similars, i donar suport al major nombre de famílies possible.

És important ressaltar que aquest no és un projecte d’ajut humanitari, i també ho és! És un projecte que persegueix l’inici d’una transformació social i política. La cultura de la violència impregna la societat de El Salvador des de les organitzacions de delinqüents fins l’actuació de l’Estat. Cal iniciar un llarg camí per impregnar a la societat de la cultura de la Pau. Un pas per fer-ho es recolzar a les organitzacions que treballen per la Pau i per la defensa dels Drets humans.

Així, realment, l’objectiu del projecte no és simplement l’ajut a un grup famílies que pateixen a causa de la persecució, sinó el recolzament al treball d’IDHUCA, la contrapart del projecte. La nostra voluntat és poder acompanyar el seu treball durant un llarg recorregut en anys, i poder ajudar en diferents etapes que ajudin a avançar vers una cultura de Pau.

A més, també pren especial valor la nostra connexió amb la contrapart: l’advocat i calderí Arnau Baulenas coordina l’equip de processos de justícia d’aquesta institució. Acompanyar l’Arnau és acompanyar Idhuca, i viceversa, en la defensa dels drets humans a El Salvador.

Llegiu la presentació del projecte que vam exposar a la Taula de Cooperació, Pau, Solidaritat i Drets Humans del 22/07/2019 en aquest enllaç i veieu-la al nostre canal youtube:

 

Els objectius

 

Global: Millorar la situació de vulnerabilitat que pateixen els desplaçats per la violència a El Salvador

Objectiu específic 1: Totes les famílies identificades han rebut ajuda humanitària, acompanyament psico-jurídic i suport logístic per establir-se en un entorn lliure de violència

Objectiu específic 2: Totes les experiències de les famílies, els seus relats de supervivència i les lliçons apreses durant l’exercici del projecte, han estat recopilats, analitzats i sistematitzats informàticament

Objectiu específic 3: L’equip de treball ha aconseguit dur a terme les activitats de sensibilització, i visibilització programades, i s’han impartit els tallers previstos amb els diferents actors identificats

 

Pressupost: 7.000 euros

Contrapart: Idhuca (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”) a la qual està vinculat el calderí Arnau Baulenas com a coordinador de l’equip de processos de justícia

Finançament: recursos propis de l’entitat Caldes Solidària i projecte presentat a la convocatòria de l’any 2019 de l’ajuntament de Caldes de Montbui de subvencions a projectes de cooperació